Wydziały UM w Radomiu uczestniczące w procesie inwestycyjnym

Wydział Nieruchomości Gminnych, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, pok. 209
48 36-20-980
wng@umradom.pl

Wydział Geodezji, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, pok. 337
48 36-20-714
geodezja@umradom.pl

Wydział Architektury, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, pok. 224
48 36-20-230
architektura@umradom.pl

Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa, ul. Jana Kilińskiego 30, 26-610 Radom, pok. 310
48 36-20-671
srodowisko@umradom.pl

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora, Rynek 1, 26-610 Radom, pok. 1
48 36-20-614
poi@umradom.pl