Podatki i opłaty

Wybrane stawki podatku od nieruchomości w Radomiu

– grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej    – 0,83 zł /m2
– pozostałe grunty                                                                               – 0,40 zł /m2
– grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji                – 2,98 zł /m2


– budynki mieszkalne – 0,57 /m2
– budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej  – 21,9 zł /m2
– budynki związane  z udzielaniem świadczeń zdrowotnych        – 4,40 zł /m2
– budynki pozostałe                                                                             – 7,30 zł /m2


– budowle – 2% wartości określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych

Treść Uchwały nr 392/2016 RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU z dnia 7 listopada 2016 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od nieruchomości na terenie Gminy Miasta Radomia:

http://www.bip.radom.pl/ra/rada-miejska/uchwaly/36260,Uchwala-nr-3922016-w-sprawie-okreslenia-wysokosci-rocznych-stawek-podatku-od-nie.html

Opłaty lokalne

Pełen wykaz opłat lokalnych: http://bip.radom.pl/ra/finanse-podatki-lokalne/oplaty-lokalne

Zaopatrzenie w wodę oraz odprowadzanie ścieków

Taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 5.07 2018r. do 04.07.2021r.: https://www.woda.radom.pl/index.php/cennik-i-taryfy/

Zaopatrzenie w ciepło (opcjonalnie)

Ustalone w taryfie ceny i stawki opłat nie zawierają podatku od towarów i usług VAT. Podatek VAT nalicza się zgodnie z obowiązującymi przepisami.

http://www.radpec.com.pl/taryfa/taryfa4.html