Radom – miasto na prawach powiatu w centralno-wschodniej Polsce, w południowej części województwa mazowieckiego, położone nad rzeką Mleczną. Największy ośrodek miejski w widłach Wisły i Pilicy. Czternaste pod względem wielkości miasto w Polsce. Siedziba wielu instytucji o znaczeniu regionalnym, takich jak: delegatura urzędu wojewódzkiegoi urzędu marszałkowskiego, wojewódzki urząd skarbowy, wydział zamiejscowy wojewódzkiego sądu administracyjnego, sąd okręgowy wraz z prokuraturą okręgową.

Inicjatywy gospodarcze gmin i powiatów odpowiadają na zgłaszane zapotrzebowanie dotyczące przestrzeni inwestycyjnych. Na tym tle radomska oferta rysuje się wyjątkowo atrakcyjnie dla przedsiębiorców zainteresowanych rozpoczęciem działalności zarówno w branżach historycznie związanych z miastem, jak i w nowych obszarach gospodarki. Rynek przemysłowych terenów inwestycyjnych Radomia wciąż się rozwija i nadal jest niezwykle chłonny. Ważnym aspektem działań władz na rzecz przyciągnięcia do Radomia nowych inwestorów jest przygotowanie odpowiadającej popytowi oferty terenów do zagospodarowania. Miasto kompleksowo przygotowuje działki inwestycyjne będące w zasobach gminy, ale stara się również stale poszerzać ofertę o nieruchomości prywatne, których właściciele zainteresowani są dzierżawą lub sprzedażą z przeznaczeniem na działalność gospodarczą.

Radom wspiera także branżę BPO/SSC, widząc w niej duży potencjał dla rozwoju miasta. Aktywności przemysłowo–produkcyjnej sprzyja proces coraz szybszego wzrostu liczby firm świadczących usługi outsourcingowe. Radom dysponuje szeroką ofertą powierzchni biurowych oraz zapleczem konferencyjnym. Dobrym przykładem jest Radom Office Park, budynek klasy A wybudowany przez AIG/Lincoln (obecnie White Star Real Estate). Łączna istniejąca już w mieście powierzchnia biurowa (A, B, B+) przekracza 15.000m², a nowe planowane projekty biurowe są na poziomie 25.000m². Projekty BPO/SSC zaowocowały przyznaniem miastu branżowych nagród Outsourcing Stars 2013 w kategorii „City Outsourcing Star” oraz CEE Outsourcing and Shared Services Awards 2014. Dzięki tym wyróżnieniom miasto zostało zauważone przez czołowych graczy branży w Polsce i na świecie. Działa tu m.in. brytyjski Millward Brown, który przy zastosowaniu najnowszych osiągnięć techniki informatycznej realizuje badania opinii publicznej.

Radom jest również otwarty dla szeroko rozumianej branży IT. Firmy informatyczne mogą korzystać z atutów miasta przedstawiając ofertę informatyzacji nowych inicjatyw gospodarczych, procesów wymiany informacji i obsługi telekomunikacyjnej. Jedną z firm świadczących usługi digitalizacji, archiwizacji i zarządzania dokumentami (m.in. dla Grupy Polsat) jest MARKET sp. z o.o., która rozpoczęła działalność w 2015 roku. W Radomiu również zlokalizowane zostało Centrum przetwarzania Danych Ministerstwa Finansów.

Bliskość ośrodków naukowych, R&D i licznych placówek oświatowych oraz wieloletnia tradycja i etos pracy tworzą zaplecze pracownicze Radomia. W mieście działa obecnie siedem uczelni. Największa z nich – Uniwersytet Technologiczno Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego – już dwukrotnie realizowała podyplomowe studia BPO, co zaowocowało kilkudziesięcioma absolwentami przygotowanymi do pracy w sektorze usług dla biznesu. W Radomiu funkcjonuje od kilkudziesięciu lat Instytut Technologii Eksploatacji – Państwowy Instytut Badawczy, który specjalizuje się w kreowaniu innowacyjności w obszarze budowy i eksploatacji maszyn, bezpieczeństwa technicznego i ochrony środowiska oraz transferu zaawansowanych technologii do zastosowań przemysłowych. Bogate zaplecze naukowo-badawcze również stanowi gwarancję dostępu do innowacyjnych rozwiązań i najaktualniejszej myśli technicznej.

Radom to także silny ośrodek logistyczny. Komunikację ułatwia bliskość drogi ekspresowej S7, dróg krajowych nr 7, 9 i 12 oraz lotniska. Łączna powierzchnia magazynowa jest tu na poziomie około 45.000m². Dlatego działa tu jeden z oddziałów potentata przesyłek kurierskich – DHL.

Rozwój gospodarczy Radomia wspierany jest poprzez lokalne organizacje okołobiznesowe, dzięki którym przedsiębiorcy mogą sprawniej i skuteczniej wykorzystywać swój potencjał. W Radomiu działa Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej, Ogólnopolska Izba Branży Skórzanej, Bussines Centre Club Loża Radomska, Cech Rzemiosł Różnych, Radomskie Centrum Innowacji i Technologii, Klaster Rolno-Spożywczy Regionu Radomskiego oraz Radomski Klaster Metalowy.

W Radomiu działa ok. 24 000 podmiotów gospodarczych. Funkcjonują tu rozpoznawalne w Polsce i na świecie przedsiębiorstwa krajowe i zagraniczne, które dzięki wykorzystaniu zaawansowanych procesów produkcyjnych należą do ścisłej czołówki w reprezentowanych przez siebie branżach. Firmy te są niezbitym dowodem na to, że Radom jest doskonałym miejscem do prowadzenia działalności gospodarczej. Siedzibę swoją ma tu Polska Grupa Zbrojeniowa oraz jedna z najnowocześniejszych fabryk branży militarnej w Europie – Fabryka Broni „ŁUCZNIK” – Radom. Swoje biura mają tu również firmy świadczące usługi typu call contact center, finansowo-księgowe, archiwizacyjne oraz IT.

Fundacja Pro Progressio, zajmująca się popularyzacją Polski, jako optymalnej lokalizacji na inwestycje, stworzyła raport Focus on dotyczący Radomia. Według raportu, miasto staje się coraz bardziej atrakcyjnym miejscem do tworzenia oddziałów firm, których główne siedziby znajdują się w dużych, polskich aglomeracjach, bądź poza granicami kraju.Radom to przykład miasta, które dzięki bliskości stolicy, wciąż rozwijanej nowoczesnej infrastrukturze biznesowej oraz działaniom podejmowanym przez władze, jest miejscem przyciągającym wielu przedsiębiorców.Z raportem można zapoznać się na stronie internetowej Fundacji Pro Progressio.