Antywirus Biznes – platforma dobrych praktyk dla przedsiębiorców.

„Jest tylko jeden sposób nauki. Poprzez działanie” – Paulo Coelho
Mając na uwadze trudną sytuację firm związaną z COVID-19 Izba Przemysłowo – Handlowa Ziemi Radomskiej stworzyła platformę #AntywirusBiznes, gdzie przedsiębiorcy mogą podzielić się DOBRYMI PRAKTYKAMI w sytuacjach kryzysowych.
Zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do udziału w projekcie
Szczegóły znajdują się na stronie:
https://radomskibiznes.pl/aktualnosci/-antywirusbiznesu