Cyberbezpieczeństwo i sztuczna inteligencja (AI) – szanse i zagrożenia dla firm

9 maja odbyło się kolejne spotkanie dedykowane lokalnym firmom zorganizowane przez Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Lożę Radomską Business Centre Club.

Zebranych gości przywitała Zastępca Prezydenta Miasta Radomia – Katarzyna Kalinowska oraz Kanclerz Loży Radomskiej BCC – Izabela Seweryn.

Konferencja, w której uczestniczyło przeszło 40 przedsiębiorców, poruszała dwa zagadnienia. Pierwsze dotyczyło unijnej dyrektywy NIS 2 dotyczącej poziomu cyberbezpieczeństwa kluczowych firm, drugie – szans i zagrożeń związanych ze sztuczną inteligencją. Pytania przedsiębiorców potwierdziły zasadność wyboru tematyki spotkania.

Uczestnicy zebrali się w nowo otwartym, czterogwiazdkowym hotelu Hilton Garden Inn, należącym do międzynarodowej sieci hotelarskiej.

Oprócz wiedzy eksperckiej, przedsiębiorcy mieli okazję do nawiązywania kontaktów i integracji lokalnego środowiska biznesowego.