Debata ekspercka w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych

„Konsekwencje społeczno – gospodarcze wybuchu pandemii COVID -19”, to tytuł debaty, która odbędzie się 22.04.2022 r. w Akademii Handlowej Nauk Stosowanych w Radomiu. Miejscem debaty eksperckiej będzie Auditorium Primum, Kampus ul. Traugutta 61a. Rozpoczęcie obrad nastąpi o godzinie 9. 30

Pandemia Covid – 19 to czas zupełnie niecodzienny dla nas wszystkich. Wywołała ona wieloaspektowy kryzys, który wykroczył poza ramy kryzysu zdrowotnego, gospodarczego, czy też społeczno-politycznego, a jego implikacje muszą być rozpatrywane wielowymiarowo. Stwierdzenie, że skutki pandemii Covid-19 odczuły oraz będą odczuwały przez dłuższy czas praktycznie wszystkie sektory polskiej gospodarki jest już dla wszystkich oczywiste. Przez ostatnie miesiące słyszeliśmy o upadkach wielkich korporacji lub o rynkach, które w efekcie pandemii odnotowały miliardowe straty podczas lockdownu. Nie tak często natomiast mówi się o branżach, które nie tylko wyszły obronną ręką, a nawet zyskały podczas trwającej pandemii COVID-19. Pandemia pokazała, zarówno uczestnikom rynków, decydentom, jak i ogółowi społeczeństwa, że klęski żywiołowe mogą wywołać bezpośredni globalny, destrukcyjny wpływ gospodarczy na niespotykaną dotąd skalę. Dlatego ocena wpływu pandemii COVID-19 na gospodarkę jest bardzo ważna z punktu widzenia rządów, przedsiębiorstw, jak i gospodarstw domowych.

W ramach debaty zostaną ogłoszone wyniki dwóch konkursów skierowanych do uczniów szkół średnich, których organizatorem jest Akademia Handlowa Nauk Stosowanych w Radomiu. Pierwszy z nich – to konkurs na najlepszą prezentację pt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”, drugi zaś – pt. „Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID – 19”. Ideą pierwszego konkursu jest wskazanie zarówno na zagrożenia, jak i społeczne konsekwencje wprowadzonej izolacji w związku z wybuchem koronawirusa.  Ideę drugiego konkursu stanowi wskazanie na konsekwencje pandemii dla gospodarki na poziomie makro, a także poziomie mikro w tym odnoszące się do adaptacji przedsiębiorstw i gospodarstw domowych do zmian w postpandemicznej gospodarce.

Szczegóły konkursu pt. „Zagrożenia i społeczne konsekwencje pandemii”

Szczegóły konkursu pt.„Konsekwencje gospodarcze wybuchu pandemii COVID – 19”

HARMONOGRAM DEBATY