Radomianie, którzy przyjmą uchodźców z Ukrainy zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości

Radomscy radni uchwalili, że mieszkańcy Radomia, którzy przyjmą pod swój dach uchodźców z Ukrainy, zostaną zwolnieni z podatku od nieruchomości.   

Uchwała Nr LXXV/676/2022 w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości budynków mieszkalnych lub ich części, które zostały zajęte przez uchodźców z Ukrainy w celu nieodpłatnego zakwaterowania została podjęta podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Radomiu – 11 marca 2022 r.

 Zwolnienie przysługuje od pierwszego dnia miesiąca, w którym dokonano nieodpłatnego zakwaterowania uchodźców a wygasa z upływem miesiąca, w którym zakończono nieodpłatne zakwaterowanie, nie później jednak niż 31.12.2022 r.

Treść uchwały dostępna TUTAJ