Dodatkowe środki dla firm

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ogłasza nabór na dotacje dla średnich przedsiębiorstw.

Celem dotacji jest wsparcie firm borykających się z problemami finansowymi wynikającymi z przebiegu pandemii COVID-19.

O dodatkowe środki będą się mogli ubiegać przedsiębiorcy, którzy w skutek pandemii odnotowali spadek obrotów, o co najmniej 30% (po 1 lutym 2020) analogicznie do miesiąca ubiegłego roku.

Środki pochodzą z Programu Operacyjnego Inteligentnego Rozwoju (działanie 3.4).

Więcej informacji na stronie ogłoszenia: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/dotacja-na-kapital-obrotowy