Spotkanie Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia – 17 czerwiec 2020

W sali obrad Rady Miejskiej w radomskim Ratuszu odbyło się kolejne spotkanie Rady Gospodarczej powołanej przy Prezydencie Miasta Radomia.

Radzie przewodniczył Radosław Witkowski – Prezydent Miasta Radomia i Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.

Tematyka Rady skupiała się wokół sytuacji ekonomicznej firm w regionie radomskim oraz wsparciu miasta dla przedsiębiorców w postaci programu BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY oraz omówieniu budżetu miasta i inwestycji powiązanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw.
Ponadto przedstawiono propozycję utworzenia MIEJSKIEGO URZĘDU PRACY oraz działań związanych z kontynuowaniem promocji kształcenia zawodowego.

Kolejne spotkanie Rady zaplanowane jest w połowie lipca br.