DZIAŁANIE 3.3 wsparcie innowacji dla sektora MŚP

Już w czerwcu 2021 planowane jest ogłoszenie naboru na dofinansowanie sektora MŚP na Mazowszu  w zakresie wprowadzania na rynek nowych produktów lub usług oraz pozyskiwania i wdrażania innowacji.

Nabór będzie prowadzony w trybie konkursowym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Szczegółowy harmonogram naboru dostępny jest na stronie:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/100621/harmonogram2021.pdf

Informacje na temat pozostałych funduszy dla Mazowsza jak również dokumentacji konkursowej dostępne są na stronie: