Zakończenie spotkań z uczniami szkół ponadpodstawowych w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość”

Zakończyły się spotkania z uczniami szkół ponadpodstawowych mających na celu promocję kształcenia zawodowego w ramach projektu „Mój zawód moja przyszłość”.

Spotkania kierowane były zarówno do uczniów z radomskich szkół ponadpodstawowych, jak również do jednostek zlokalizowanych na obszarze powiatu radomskiego.

Od grudnia ubiegłego roku do kwietnia bieżącego, pracownicy Biura Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej wraz z radomskimi przedsiębiorcami i przedstawicielami Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego spotkali się z uczniami szkół ponadpodstawowych w celu przedstawienia oferty miasta pod kątem możliwości rozwoju zawodowego oferowanego przez radomskie firmy w porozumieniu z bazą edukacyjną. W tym roku z uwagi na sytuację epidemiczną wszystkie wydarzenia odbywały się online. W spotkaniach wzięło udział 8 radomskich szkół i 11 z regionu radomskiego
w których uczestniczyło ponad 1000 uczniów. Podczas spotkań zaprezentowane zostały potrzeby radomskiego rynku pracy oraz oferta edukacyjna rodzimej uczelni. Zaangażowane w projekt zarówno pod względem organizacyjnym jak i merytorycznym były następujące firmy:  Fogiel & Fogiel, DURR, KPS Food, GGG, Inter Metal, Trend Glass.

Uczniom, organizatorom, przedstawicielom szkół, przedsiębiorcom i pozostałym uczestnikom dziękujemy za udział.