Kompetencje dla centrów obsługi biznesu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu w ramach projektu pt.:

„KOMPETENCJE DLA CENTRÓW OBSŁUGI BIZNESU”

nr POWR.03.01.00-00-W047/18 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 01.10.2020 r. uruchomił kursy e-learningowe na platformie edukacyjnej NAVOICA. W ramach projektu realizowane są trzy kursy z zakresu:

  1.  „PROFFESIONAL MANAGMENT” W CENTRACH OBSŁUGI BIZNESU – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji studentów w zakresie zwiększenia skuteczności i profesjonalizmu zarządzania w centrach obsługi biznesu przy wykorzystanie technik i metod zarządzania oraz narzędzi teleinformatycznych z uwzględnieniem przepisów prawa regulujących zagadnienia i wykorzystujących zdobytych umiejętności w praktyce zawodowej. Autorem kursu jest dr Paweł Śwital z Wydziału Prawa i Administracji UTH Rad.
  2. OBSŁUGA LOGISTYCZNA W CENTRACH BIZNESOWYCH – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zasad procesowego podejścia do obsługi Klienta jako logiczne połączenie procesu logistycznego, sprzedażowego i bezpośredniego customer service. Autorem kursu jest dr Renata Krajewska z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad.
  3. DESIGN THINKING JAKO KONCEPCJA POBUDZANIA INNOWACJI – podniesienie wiedzy, umiejętności i kompetencji w zakresie zastosowania metody polegającej na kreowaniu i wdrażaniu nowatorskich rozwiązań w postaci nowych produktów innowacyjnych technologii usług, strategii, procesów programów edukacyjnych i programów biznesowych. Autorem kursu jest dr Ewa Ferensztajn-Galardos z Wydziału Transportu, Elektrotechniki i Informatyki UTH Rad.

Pierwsza edycja kursów trwająca do 4 stycznia 2021 r. cieszyła się dużym zainteresowaniem, nie tylko ze strony studentów UTH Radom, ale także osób z poza uczelni. Wzięło w niej udział prawie 400 osób.

Nabór na II edycję kursów e-learningowych  uruchomiony zostanie 15 lutego 2021 r. i trwać będzie do 9 kwietnia 2021 r.

Wszystkich chętnych zapraszamy do udziału w kursach.