Przedłużony termin płatności rat podatku od nieruchomości

Rada Miejska na podstawie uchwały Nr L/444/2021 z dnia 14 stycznia 2021r. przedłużyła termin płatności rat podatku od nieruchomości w miesiącach: styczeń, luty, marzec, kwiecień, maj, czerwiec br. maksymalnie do dnia 15 listopada 2021.

Uchwała dotyczy podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Tekst Uchwały