Korupcja w administracji publicznej

Ogólnopolskie Sympozjum Naukowe zatytułowane: „Korupcja w administracji publicznej”, to tytuł Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego, które odbędzie się 11 grudnia 2021 roku o godzinie 10.00 w Wyższej Szkole Handlowej w Radomiu (Aula B, ul. Mazowieckiego 7A).

Celem Ogólnopolskiego Sympozjum Naukowego jest próba całościowego spojrzenia na problematykę korupcji w szerokim zakresie, a także tworzenia norm prawnych zawierających regulacje antykorupcyjne, sankcjonowanie patologicznych sytuacji wykorzystywania pełnionej funkcji publicznej do osiągania prywatnych korzyści (niekoniecznie o charakterze majątkowym). Cel ten realizowany jest m.in. poprzez wprowadzanie ograniczeń w zakresie swobody prowadzenia działalności gospodarczej, zajmowania określonych stanowisk, wykonywania niektórych zajęć itp.

Sympozjum jest adresowane do pracowników sektora administracji publicznej, policji oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych. W wydarzeniu mogą wziąć udział przede wszystkim studenci środowiska akademickiego z takich kierunków jak administracja, prawo, zarządzanie, finanse i rachunkowość, kryminologia, bezpieczeństwo wewnętrzne, a także inni studenci zainteresowani tematyką.

Uczestnicy sympozjum otrzymają certyfikat uczestnictwa. Warunkiem otrzymania certyfikatu i udziału w sympozjum jest wcześniejsze zarejestrowanie się drogą mailową na adres: rejestracja.wsh@onet.pl do dnia 10 grudnia 2021 roku.

Sympozjum odbędzie się z zachowaniem wymogów sanitarnych, związanych z pandemią Covid 19. Ilość miejsc jest ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

Szczegółowy harmonogram sympozjum: https://wsh.pl/wp-content/uploads/2021/12/Sympozjum-Harmonogram.pdf

Organizatorem wydarzenia jest Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu a partnerami: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Polski Instytut Kontroli Wewnętrznej, Centrum Audytu Bezpieczeństwa, Stowarzyszenie Ekspertów ds. Przeciwdziałania Oszustwom, Nadużyciom Gospodarczym i Korupcji oraz Komenda Wojewódzka Policji zs. w Radomiu.