Nowa przestrzeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości, to idealne miejsce dla studentów, którzy chcą stawiać pierwsze kroki w biznesie

Nową przestrzeń Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości (AIP) otwarto na Uniwersytecie Technologiczno – Humanistycznym w Radomiu. Wydarzenie miało miejsce 6 czerwca w budynku Rektoratu, przy ulicy Malczewskiego i połączono je z Posiedzeniem Rady Gospodarczej przy Prezydencie Miasta Radomia.

Uczestników spotkania powitali: prof. dr hab. Sławomir Bukowski, rektor Uniwersytetu Technologiczno-Humanistycznego w Radomiu oraz dr Ewa Ferensztajn – Galardos, dyrektor Akademickiego Inkubatora Przedsiębiorczości UTH, przybliżając cel działalności inkubatora.

Inkubator ma zapewnić studentom jak najlepsze przygotowanie do samodzielnego funkcjonowania na rynku, poprzez inkubowanie działań projektowych, biznesowych, szkoleniowych i naukowych. Ważnym aspektem działalności jest również inspirowanie współpracy środowiska naukowego i gospodarczego regionu dla wzrostu konkurencyjności i innowacyjności, poprzez propagowanie idei innowacyjności oraz transferu wiedzy w ramach realizowanych zadań. Stanowi on łącznik pomiędzy nauką a biznesem. 

Już 14 czerwca w godz. 10.00-12.00 w AIP odbędą się warsztaty dla studentów – Mazovian Startup a poprowadzi je Adrian Migoń z Fundacji Inkubator Technologiczny.

Zastępca prezydenta, dr Katarzyna Kalinowska podkreśliła, że otwarcie nowej przestrzeni inkubatora, to wydarzenie, na które czekają studenci, którzy chcą stawiać swoje pierwsze kroki w biznesie.

Katarzyna Kalinowska wskazała na istotną rolę lokalnego biznesu w zakresie rozwoju radomskiej gospodarki oraz w inspirowaniu i wsparciu młodych przedsiębiorców. Wręczyła Andrzejowi Stanikowskiemu, wieloletniemu prezesowi  ITM Poland sp. z o.o., a obecnie członkowi rady nadzorczej w grupie Tembo podziękowanie, za udzielenie pomocy ukraińskiemu przedsiębiorcy, zaangażowanie w rozmowy i rekomendację Radomia jako miejsca w którym warto prowadzić biznes. Dzięki pomocy prezesa udało się związać ukraińskiego przedsiębiorcę z Radomiem.

Andrzej Stanikowski dziękując za miły gest władz miasta, podkreślił zaangażowanie i sprawne działanie pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu, w wyniku którego powstaje w naszym mieście nowy zakład produkcyjny.  

Kolejnym punktem spotkania było oficjalne otwarcie nowej przestrzeni AIP przez prof. S. Bukowskiego i  zastępcę Prezydenta dr K. Kalinowską.

Ważny aspekt zaprezentował dziekan Wydziału Mechanicznego, dr hab. Inż. Andrzej Puchalski, prof. UTH Rad.; odnosząc się do budowy centrum technologii cyfrowych (przemysł 4.0), które to miałoby łączyć działania uczelni z przemysłem.   

W uroczystości uczestniczył Jacek Sztolcman, kierownik inkubatora Uniwersytetu Warszawskiego. Nawiązana już wcześniej przez Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej relacja z warszawskim inkubatorem zaowocowała wizytą studyjną w stolicy, gdzie zarządzający tamtejszą placówką podzielili się zdobytym doświadczeniem i wiedzą w zakresie prowadzenia podmiotu wspierającego przedsiębiorczość.

Kierownik inkubatora UW zaprezentował korzyści jakie niesie za sobą utworzenie takiego wyjątkowego miejsca, podkreślając szczególną rolę współpracy dojrzałych przedsiębiorstw z młodymi adeptami biznesu. Inkubator, to miejsce, w którym uczestnicy-studenci i naukowcy – swoją wiedzę i doświadczenie przekształcają w realne i praktyczne działanie.

Następnie w murach uczelni kontynuowane było posiedzenie Rady Gospodarczej.

Zapraszamy do obejrzenia galerii zdjęć autorstwa Krzysztofa Berezowskiego.