Nowe rozwiązania dla radomskich przedsiębiorców i organizacji pozarządowych przyjęte przez Radę Miejską w Radomiu

Oprócz korzyści wynikających z rozwiązań zawartych w pakiecie BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY radomscy przedsiębiorcy mogą również ubiegać się o przesunięcie do 15 września 2020 terminu płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w maju i czerwcu.
 
Uchwałę w tej sprawie przyjęli podczas zdalnego posiedzenia radomscy radni. – To jedno z tych rozwiązań, które wprowadzamy z myślą o przedsiębiorcach, którzy odczuli negatywne skutki gospodarcze epidemii. Wspierając przedsiębiorców mamy na uwadze konieczność chronienia przed likwidacją miejsc pracy – mówi prezydent Radosław Witkowski.
 
Projekt przyjętej przez Radę Miejską uchwały został przygotowany na podstawie zapisów ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19. W związku z tym, że przesunięcie terminu płatności nie ma charakteru pomocy publicznej, procedura będzie maksymalnie uproszczona. Wystarczy informacja o pogorszeniu płynności finansowej.
 
Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia podczas obrad wczorajszej Rady Miejskiej powiedziała –  Wykorzystaliśmy wszystkie możliwości jakie mają samorządy. Nasza propozycja dotyczy m.in. odroczenia terminu płatności lub rozłożenia na raty zapłaty podatków lokalnych, a nawet umorzenia zaległości z tego tytułu. Przedsiębiorcy, których dotknęły skutki kryzysu mogą też ubiegać się o obniżenie stawki czynszu dzierżawy nieruchomości należących do gminy. Istnieje też możliwość wystąpienia o odroczenie terminu płatności za wodę. Dodatkowo wstrzymaliśmy pobieranie opłat w strefie płatnego parkowania.
 

Szczegółowe informacje dotyczące pakietu wsparcia dla radomskich przedsiębiorców znajdują się na stronie

http://www.radom.pl/page/7162,bezpieczne-miejsca-pracy.html