Apel Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej o pomoc dla podmiotów ekonomii społecznej

Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej zwraca się z prośbą o zwrócenie szczególnej uwagi na podmioty ekonomii społecznej, który dotknięte są konsekwencjami sytuacji, związanej z epidemią koronawirusa. Wiele z nich zajmuje się realizacją usług gastronomicznych, turystycznych, drobną produkcją, usług edukacyjno-szkoleniowych. Wśród pracowników tych podmiotów są często osoby z niepełnosprawnościami oraz zagrożone wykluczeniem społecznym.

Wsparcie może polegać m.in. na:
– zlecaniu usług podmiotom ekonomii społecznej ( np. usług cateringowych),
– dokonywaniu zakupów w podmiotach ekonomii społecznej,
– odraczaniu płatności zobowiązań podmiotów ekonomii społecznej.

Zachęcamy środowiska lokalne do zlecania usług czy też dokonywania zakupów w podmiotach ekonomii społecznej. Takie działania to realna pomoc zarówno dla samych podmiotów jak i wielu zatrudnionych tam osób, która dałaby im szansę przetrwania w tych trudnych czasach.

Lista podmiotów ekonomii społecznej oraz informacje o nowych produktach przez nich wytwarzanych znajdują się na stronie:

http://mcps.com.pl/ekonomia-s…/podmioty-ekonomii-spolecznej/