Patologie zawodowe w czasie pandemii

W dniu 17.11.2020 r. Wydział Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu wraz z Biurem Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Lożą Radomską BCC zorganizował debatę  pt. Przykłady wybranych zjawisk patologicznych  w środowisku pracy w dobie pandemii.

Celem debaty była wymiana poglądów na temat patologii zawodowych, tj.  mobbingu, pracoholizmu, wypalenia zawodowego, stresu w dobie pandemii.  Debata dotyczyła obszarów tematycznych takich jak występowanie zjawisk patologicznych w środowisku pracy, oddziaływanie pracy zdalnej na powstawanie zjawisk patologicznych, działania prewencyjne podejmowane przez pracodawcę w celu wyeliminowania patologii zawodowych, procesy komunikacyjne w organizacji w dobie pandemii.

Prelegentami byli: Pani Jolanta Pilecka, HR Manager, Precision Machine Parts Poland Sp. z  o.o., Pani Magdalena Garbacz, HR Manager, Dürr Poland Sp. z o.o,  Pan Michał Kaleta, MBA Director of Operations, Trend Glass Sp. z o.o., Pani Katarzyna Gryzło, HearMe Sp. z o.o.

Debata odbyła się w nawiązaniu do Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości.