Podsumowanie promocji kształcenia zawodowego 2022

Biuro Przedsiębiorczości i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Radomiu wspólnie z Radomskim Klastrem Metalowym zorganizowało spotkanie dot. promocji kształcenia zawodowego. Wydarzenie odbyło się 14 grudnia 2022 r. w godzinach w kamienicy Deskurów przy Rynek 14.

Agenda spotkania:

14:00 – 14:15  Przywitanie gości

14:15 – 14:30  Wręczenie dyplomów dla uczestników spotkań w ramach promocji kształcenia zawodowego

14:30 – 14:45  Prezentacja strony Radomskiego Klastra Metalowego

14:45 – 15:00  Promocja kształcenia zawodowego – plany na przyszłość

15:00 – 15:20  Panel dyskusyjny i sesja Q&A „Promocja kształcenia zawodowego i dualnego”

15:20 – 16:00  Networking