Pomoc dla mazowieckich przedsiębiorców – UNIJNE POŻYCZKI PŁYNNOŚCIOWE

Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i samorządami.

Ułatwienia w spłacie pożyczek obejmują:

  • dodatkową, sześciomiesięczną karencję w spłacie rat kapitałowych dla przedsiębiorców, którzy korzystają z pożyczek lub się na nie zdecydują,
  • wakacje kredytowe – możliwość wstrzymania na okres 4 miesięcy spłaty zobowiązań,
  • możliwość obniżenia oprocentowania pożyczki,
  • możliwość niestosowania odsetek karnych oraz niepodejmowanie działań windykacyjnych dla zaległości w spłacie zobowiązań, wywołanych na skutek COVID-19.

Pożyczkobiorcy, chcący skorzystać z tych rozwiązań, powinni skontaktować się bezpośrednio z pośrednikiem finansowym, z którym zawarli umowę na udzielenie pożyczki. Zmiany warunków mogą nastąpić po złożeniu wniosku przez pożyczkobiorcę i zależą od oceny pośrednika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie

https://pozyczkiunijne.bgk.pl