Posiedzenie Rady Gospodarczej

16 stycznia 2020 roku w Sali konferencyjnej Urzędu Miasta w Radomiu odbyło się  kolejne posiedzenie Rady Gospodarczej –  organu doradczego przy Prezydencie Miasta Radomia. Rozmowy skupiały się na tematach związanych m.in. z koncepcją zagospodarowania terenów inwestycyjnych oraz o założeniach ustawy mieszkaniowej „Lex developer”, a także relacji ze spotkań przedstawicieli miasta z władzami gminy Kowala i Jedlnia Letnisko. To było merytoryczne spotkanie z osobami, które chcą wspierać rozwój gospodarczy naszego miasta. Wymiana doświadczeń i ciekawych pomysłów z radomskimi przedsiębiorcami zdecydowanie zaowocuje wieloma niezwykle cennymi inicjatywami. Radzie Gospodarczej przewodniczyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia.