I Spotkanie Regionalnej Grupy Interesariuszy

„Jak uwolnić potencjał Przemysłu 4.0 w Polsce? Małe i średnie przedsiębiorstwa w procesach transformacji cyfrowej” to temat przewodni Spotkania Regionalnej Grupy Interesariuszy Projektu „Inteligentne MŚP w kierunku Przemysłu 4.0 – SMARTY” organizowanego przez Sieć Badawczą Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji wspólnie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego.

Spotkanie odbyło się 14 Stycznia 2020 r. w Mazowieckim Centrum Sztuki Współczesnej „Elektrownia” w Radomiu.

Polska to kraj o wysokim potencjale zarówno pod względem tworzenia nowych technologii, jak i wdrażania innowacyjnych rozwiązań wpisujących się z koncepcję Przemysłu 4.0, jednak sukces w uwalnianiu tego potencjału wymaga zaangażowania kluczowych grup interesariuszy tworzących szeroki ekosystem współpracy, obejmujący zarówno przedsiębiorców, jak i jednostki badawczo-rozwojowe, instytucje otoczenia biznesu oraz dostawców technologii – to główne wnioski, które pojawiły się w podsumowaniu spotkania.

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 60 osób reprezentujących zarówno przemysł i dostawców technologii, jak i  instytucje publiczne – w tym Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, zaangażowane w realizację inicjatyw wspierających polskie przedsiębiorstwa w transformacji cyfrowej, w tym Ministerstwo Rozwoju, Fundację Polska Platforma Przemysłu Przyszłości, Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE oraz cztery instytuty Sieci Badawczej Łukasiewicz