Pożyczka antyinflacyjna od 800 tys. zł do 10 mln zł dla małych i średnich przedsiębiorstw

Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadziła do oferty nowy produkt – Pożyczkę Antyinflacyjną z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego. Z pożyczki od 800 tys. zł do 10 mln zł mogą skorzystać małe i średnie przedsiębiorstwa. Dla tych, którzy złożą wniosek do 31 marca 2022 r, – zero procent prowizji.

W skutek inflacji przedsiębiorcy mają problem z osiągnięciem dodatniej marży realizując zamówienia kontraktowe czy też z realizacją inwestycji we wcześniej ustalonym budżecie. Dlatego z myślą o nich Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. wprowadziła pożyczkę antyinflacyjną, która to została opracowana w formule obrotowej i inwestycyjnej.

Formuła obrotowa przeznaczona jest na finansowanie działalności bieżącej: finansowanie zwiększonych kosztów surowców i materiałów, kosztów produkcji, transportu, itp.

Formuła Inwestycyjnej przeznaczona jest na finansowanie dokończenia realizowanych inwestycji: finansowanie zwiększonych kosztów inwestycji.

Pożyczka Antyinflacyjna z gwarancją Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego, to nie tylko okres finansowania wykraczający poza standardy rynkowe, nawet do 10 lat w przypadku finansowania inwestycyjnego, ale także możliwość karencji w spłacie kapitału.

Przedsiębiorcy, którzy skorzystają z tego produktu, będą mogli liczyć na  złagodzenie wymogu materialnego pokrycia pożyczki zabezpieczeniami czy możliwość karencji w spłacie kapitału. W przypadku tej pożyczki Agencja Rozwoju Przemysłu poniesie opłatę na udzielenie gwarancji.

Dokładna kwota pożyczki będzie ustalana indywidualnie dla każdego z wnioskujących i będzie mieścić się w przedziale od 800 tys. zł do 10 mln zł. Kwota będzie wypłacana w transzach lub jednorazowo. Maksymalny okres finansowania wyniesie do 48 miesięcy dla pożyczek obrotowych (okres karencji w spłacie kapitału do 3 miesięcy); oraz do 120 miesięcy dla pożyczek inwestycyjnych (okres karencji w spłacie kapitału do 15 miesięcy);

Oprocentowanie: WIBOR 1M + marża (zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym);

Prowizja za udzielenie finansowania: o 0 % – dla wniosków złożonych w okresie 04.01.2022r. – 31.03.2022r.; o 0,2% – dla wniosków złożonych po 31.03 2022r.;

Brak prowizji: za rozpatrzenie wniosku, od niewykorzystanej kwoty pożyczki, od przedterminowej spłaty;

Koszty zabezpieczenia w postaci gwarancji Europejskiego Funduszu Gwarancyjnego ponosi ARP S.A.;

Jak wygląda zabezpieczenie?

70% pokrycia gwarancją portfelową w ramach Paneuropejskiego Funduszu Gwarancyjnego EFG, pozostałe materialne zabezpieczenia (hipoteka – akceptowalne wpisy na miejscu innym niż pierwsze, zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach) stanowić będą nie więcej, niż 50% kwoty pożyczki liczonej według wartości rynkowej, Zabezpieczenia uzupełniające: oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc., inne.