Na Wincentowie powstanie kolejna dzielnica przemysłowa. Miasto sprzedało już teren o powierzchni 12 hektarów.

40 – hektarów będzie liczyć kolejna dzielnica przemysłowa w Radomiu.  Powstaje ona na Wincentowie i obejmuje grunty między ulicami Warszawską, Witosa i Rataja. Pierwszy, liczący 12 hektarów teren miasto i spółka Rewitalizacja w drodze przetargu sprzedały spółce Bojanowicz Investments. Nabywca  zapewnił,  że pierwsze efekty prac budowlanych będą widoczne już w tym roku.

Podpisanie aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości miało miejsce 27.01.2022 r. i zapoczątkowało powstanie kolejnej dzielnicy przemysłowej w naszym mieście.

– Od początku swojej kadencji mocno kładę nacisk na tworzenie biegunów wzrostu gospodarczego, abyśmy nie musieli wracać do smutnych lat dziewięćdziesiątych, kiedy borykaliśmy się z ogromnym problemem bezrobocia. Oczywiście do tego potrzebne są korzystne warunki do rozwoju biznesu i tworzenia dobrze płatnych miejsc pracy. Takie właśnie powstały na Wincentowie, gdzie ponad 5 milionów złotych zainwestowaliśmy w budowę nowego układu drogowego – mówi prezydent Radosław Witkowski.

Podobne strefy przemysłowe działają także na Wólce Klwateckiej, Wośnikach i Gołębiowie. Na tych terenach funkcjonuje łącznie ponad 40 firm zatrudniających około 6 tysięcy osób. W większości są to firmy produkcyjne działające m.in. w branżach: metalowej, budowlanej, chemicznej i spożywczej.

 – To oczywiste, że podstawą wzrostu gospodarczego są inwestycje. Dlatego to, jakie warunki stworzymy dla inwestorów, bezpośrednio przełoży się na zmiany zachodzące w naszym mieście –  mówi zastępca prezydenta Katarzyna Kalinowska.

Widoczne jest zainteresowanie gruntami pod inwestycje zarówno ze strony radomskich firm, jak i koncernów o zasięgu globalnym. By wyjść naprzeciw ich oczekiwaniom miasto przygotowuje do sprzedaży kolejne tereny.

– Obecnie przygotowywane są kolejne tereny inwestycyjne, w tym ponad 12 hektarów na Potkanowie oraz 22 hektary przy ulicy Energetyków – mówi zastępca prezydenta.

Rozwojowi stref przemysłowych towarzyszy systematyczny spadek bezrobocia. Siedem lat temu w Radomiu bez pracy było ponad 18,5 tysiąca osób. Dziś jest to nieco ponad 9 tysięcy.