Profesjonalizm w branży księgowej – relacja z debaty

Dnia 3 marca 2021 roku za pośrednictwem PLATFORMY TEAMS została zorganizowana debata ekspercka pt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”. Organizatorem wydarzenia była Wyższa Szkoła Handlowa, Wydział Prawa i Administracji, Wydział Nauk Społecznych, Akademickie Biuro Rachunkowe Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu oraz Studenckie Forum Business Centre Club. Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego Debaty Eksperckiej była Pani dr Ewelina Markowska – pracownik naukowo – dydaktyczny Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, koordynator Akademickiego Biura Rachunkowego działającego na Wydziale Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

 W ramach debaty wygłosili swoje referaty:

– dr Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia. Wystąpienie Pani Prezydent dotyczyło kształtowania się sytuacji na rynku pracy w dobie COVID – 19, wskazując przy tym na jego wymagania po zakończeniu pandemii.

– mgr Anna Słopiecka, wykładowca Wyższej szkoły Handlowej w Radomiu, specjalista ds. kreowania wizerunku i promocji marki. Właścicielka Agencji Kreatywnej Noble Brand. Temat wystąpienia: „Marka osobista. Jak skutecznie i profesjonalnie zaprezentować siebie i swoje CV na rynku pracy?”

– prof. WSH dr Piotr Możyłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, PM Konsulting Doradztwo Gospodarcze i Prawne, Biuro rachunkowe. Temat wystąpienia: „Jeszcze księgowy czy już doradca? Gdzie przebiega cienka granica pomiędzy tymi zawodami?”

– mgr Marcin Kobylski, sędzia Sądu Okręgowego w Radomiu, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu. Temat wystąpienia: „Naruszenie obowiązków wynikających z ustawy o rachunkowości a odpowiedzialność karna i karnoskarbowa oraz przestępstwa przeciwko wiarygodności dokumentów.”

– prof. WSH dr Dariusz Kotłowski, wykładowca Wydziału Prawa i Administracji Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu, Kancelaria Adwokacka Dr Dariusz Erwin Kotłowski. Temat wystąpienia: „Odpowiedzialność za nierzetelność ksiąg a oszustwo”

– mgr Paweł Kruczyk, kontroler wewnętrzny Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej II stopnia w dziedzinie Kontrola wewnętrzna i audyt. Temat wystąpienia: „Jak prowadzić renomowane biuro rachunkowe po deregulacji zawodów z 2014 roku?”

 W debacie wzięli udział:

Przedstawiciele Urzędu Miasta Radomia

Dorota Kiersnowska – Dyrektor w firmie ITM POLAND sp. z o.o.

Dariusz Węgrzecki-  właściciel firmy King Dystrybucja

Robert Kucharski – właściciel firmy Powrót do Natury

Łukasz Tuzimek – Menadżer i Prezes Zarządu Pop Gym Sport&Health Club

Marzena Burzyńska – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Marta Hartman – Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

 Dorota Nowak- Michałowska – Dyrektor Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Nauczyciele Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Ksiądz Mirosław Prasek – Dyrektor Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Nauczyciele Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Nauczyciele Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Uczniowie szkół średnich: Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu, Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu, Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. Św. Filipa Nerii

Pracownicy ITM POLAND sp. z o.o.

mgr Arkadiusz Żeżawski –  Kierownik Referatu Rachunkowości Drugiego Urzędu Skarbowego w Łodzi

Członkowie Studenckiego Forum Business Centre Club

Członkowie Koła Naukowego Akademickiego Biura Rachunkowego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Przedstawicie Samorządu Studenckiego Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

Studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

W debacie uczestniczyło 177 osób.

Tematyka debaty dotyczyła zagadnień związanych z istotą zmian następujących we współczesnej gospodarce oraz na rynku pracy w branży księgowej i pojawiających się w niej wyzwań, zwłaszcza wyzwań  związanych z szeroko pojętą cyfryzacją tej branży.

W ramach debaty zostały również rozstrzygnięte dwa konkursy skierowane do uczniów szkół średnich.

Pierwszy konkurs to konkurs na najlepsze opracowanie pt. „Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy”, drugi zaś – pt. „Pomysł na Własny Biznes”. Cel pierwszego konkursu stanowił przede wszystkim rozświetlenie istoty procesu zrewolucjonizowania pracy księgowych przez nowe technologie – zarówno w Polsce, jak i na świecie. Jego celem było również pobudzanie inicjatywy do przygotowania i popularyzacji dylematów dotyczących branży księgowej. Cel drugiego konkursu stanowiła natomiast promocja przedsiębiorczości oraz upowszechnianie postaw przedsiębiorczych wśród uczniów szkół średnich.

Kategoria I : Profesjonalizm branży księgowej w dobie gospodarki opartej na wiedzy:

I miejsce zajęła Roksana Wójcik z Zespołu Szkół im. Wincentego Witosa w Jasieńcu

Kategoria II: Pomysł na własny biznes

I miejsce zajęła Nikola Wolszczak z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Radomiu

Nagrodami za I miejsce były:

• Bezpłatny pierwszy rok studiów licencjackich na dowolnym kierunku znajdującym się w ofercie edukacyjnej Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu

• Nagrody rzeczowe (tablet) – Business Centre Club Loża Radomska

• Voucher – Konsultacje dotyczące budowania osobistej marki oraz profesjonalnej prezentacji na rynku pracy – Noble Brand

• Sesja Coachingowa – Pedagog Szczęścia

• Zestaw kosmetyków naturalnych – Powrót do Natury

• Karnet do klubu fitness w Radomiu – Pop Gym Sport&Health Club

• Nagrody rzeczowe – Pedagog Szczęścia

Laureatom konkursu serdecznie gratulujemy.