Prowadzisz firmę rodzinną? Zgłoś się po wsparcie!

Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców, to nazwa programu pomocowego z którego mogą skorzystać rodzinne firmy. Program jest w 90 % finansowany ze środków funduszy unijnych.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Z dofinansowania mogą skorzystać mikroprzedsiębiorstwa oraz małe i średnie przedsiębiorstwa a dokładnie przedsiębiorstwa prowadzone w oparciu o osobistą pracę co najmniej dwóch członków rodziny, gdzie co najmniej 1 z nich ma istotny wpływ na zarządzanie przedsiębiorstwem; w których członkowie rodziny posiadają łącznie udziały większościowe. Przez członka rodziny rozumie się: zstępnych, wstępnych, rodzeństwo, dzieci rodzeństwa, małżonka, partnera, powinowatych, osoby przysposabiające lub przysposobione.

Wymagany wkład własny od uczestnika projektu wynosi minimum 10%

Na co można przeznaczyć środki otrzymane w ramach programu?

Środki mogą być przeznaczone na wsparcie doradców, którzy zdiagnozują sytuację w firmie, wskażą potencjalne szanse i zagrożenia, pomoc w zaprojektowaniu sukcesji pod względem prawnym, finansowym i organizacyjnym.

Zgłoszenia w ramach konkursu Sukcesja w firmach rodzinnych – oferta dla przedsiębiorców, prowadzone są w podziale na makroregiony przez operatorów wyłonionych przez PARP. Ofertę operatorów realizujących projekt znajdziesz na stronie internetowej PARP. Wnioski uczestnictwa w programie można składać do końca marca 2023 roku. Więcej informacji na stronie internetowej oraz pod numerami telefonu: 22 574 07 07; 0 801 332 202