Rozbudowa Centrum Informatyki Resortu Finansów w Radomiu

Centrum Informatyki Resortu Finansów (CIRF) podpisało umowę z firmą Budimex na projekt i budowę serwerowni wraz z wyposażeniem. Rozbudowa ośrodka CIRF w Radomiu, przy ul. Samorządowej pozwoli na rozwój e-usług resortu finansów. Wartość kontraktu wynosi ponad 228,7 mln zł netto wraz z opcjami.

Na zlecenie zamawiającego – Centrum Informatyki Resortu Finansów, w ramach inwestycji Budimex jako generalny wykonawca zrealizuje wraz z dokumentacją projektową, budowę budynku technicznego–serwerowni składającego się z części technicznej 1-kondygnacyjnej (w skład której wchodzą: pomieszczenia techniczne niezbędne do prawidłowego działania serwerowni i pomieszczenia pomocnicze) oraz części administracyjno–biurowej 2-kondygnacyjnej wraz z wyposażeniem. Kontrakt obejmuje również połączenie istniejącego budynku technicznego z nowym budynkiem technicznym, a także wykonanie robót w zakresie zagospodarowania terenu, związanych z budową nowej serwerowni, jak i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie. Inwestycja zostanie zaprojektowana i zrealizowana jako budowa nowego budynku CIRF w formule Projektuj i Buduj.

Łączna powierzchnia użytkowa obiektu to ok. 5 510,00 m2, natomiast kubatura: 37 107,00 m3. Na terenie inwestycji zaplanowano również parking na ok. 36 miejsc postojowych wraz z budową stacji ładowania dla samochodów hybrydowych, elektrycznych, rowerów i motorowerów elektrycznych. Wykonana zostanie także naziemna instalacja modułów fotowoltaicznych o minimalnej mocy 150,00 kW.

Na realizację inwestycji Budimex ma 31 miesięcy od daty zawarcia umowy. Serwerownia, jako rozbudowana przestrzeń IT, ma zapewnić zwiększenie mocy obliczeniowej centralnej infrastruktury informatycznej Ministerstwa Finansów, zaspokoić coraz większe potrzeby w obszarze postępującej informatyzacji usług i procesów.

Źródło: biuro prasowe Budimex, Centrum Informatyki Resortu Finansów

Zdjęcia: Centrum Informatyki Resortu Finansów