Spotkanie przedstawicieli radomskiej branży outsourcingowej

9 stycznia 2020 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Radomiu odbyło się spotkanie przedstawicieli radomskiej branży outsourcingowej. Przedmiotem spotkania były następujące zagadnienia: wyzwania stojące przed branżą w świetle zmian stawek najniższego wynagrodzenia, najlepsze praktyki w zakresie przyciągania kapitału ludzkiego, prognozy zapotrzebowania na powierzchnie biurowe, współpraca uczelni z biznesem, promocja kształcenia zawodowego oraz zostały przekazane informacje dotyczące wsparcia inwestycyjnego. Spotkaniu przewodniczyła pani Katarzyna Kalinowska – Zastępca Prezydenta Miasta Radomia. Spotkanie zostało zorganizowane przez Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej UM w Radomiu.