Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu, pod znakiem inspirujących wykładów i warsztatów kształtujących postawy biznesowe

Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu dobiega końca. W wydarzeniu w formie stacjonarnej, jak również zdalnej uczestniczą osoby zainteresowane szeroko rozumianą tematyką biznesu oraz studenci Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu.

 „Przedsiębiorczy tydzień” zakończy zaplanowane na 21.11.2021 r. spotkanie: „Przedsiębiorczy Radom, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej”.

XIV Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu odbywa się pod hasłem: „Przedsiębiorczość akademicka – przykłady dobrych praktyk”. Jego organizatorami są: Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu, Urząd Miejski w Radomiu (Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej Urzędu Miejskiego w Radomiu), Loża Radomska BCC.

Partnerami wydarzenia są: Agencja Kreatywna Noble Brand – Anna Słopiecka, Pedagog Szczęścia – Andrzej Gołębiowski, Mydlarnia „Powrót do natury” – Robert Kucharski, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, FUSION 24 – Tomasz Paprocki.

      Dzięki wydarzeniu studenci WSH oraz mieszkańcy naszego regionu, myślący o założeniu lub rozwinięciu własnego biznesu, mają szansę skorzystać z wiedzy praktyków zajmujących się biznesem. To osoby doświadczone w branży handlowej oraz eksperci z obszaru budowania marki osobistej i marki przedsiębiorstwa.

Tydzień obfitował w liczne wykłady i prelekcje o szeroko pojętej tematyce biznesowej. Dominowały inspirujące wykłady i warsztaty kształtujące postawy przedsiębiorcze oraz dyskusje z praktykami biznesu.

Warto tu wspomnieć Webinar (10.11.2021 r.), podczas którego Aneta Montano, coach i mentor liderów, na stanowiskach zarządczych od ponad 20 lat, mówiła: „Jak osobiste wartości lidera wpływają na wyniki organizacji – czyli 5 aspektów filozofii Servant Leadership w praktyce”.  

Aneta Montano wspomniała o wartościach jakie powinny cechować „dobrego” lidera. Ważne jest: jakie wartości on reprezentuje i jakie przekazuje swojemu zespołowi, czy współuczestniczy w pracy zespołu, czy tylko wymaga i ocenia.

Dobry lider, to ten który „służy” swoim pracownikom. To osoba, której nie jest obojętny los podwładnych. Interesuje ją to co myślą, co sprawia im trudność a co jest dla nich powodem do zadowolenia itp. Liczy się obecność, wsparcie, nastawienie. Nie bez znaczenia jest też osobowość lidera. To człowiek posiadający wartości.

Koło Naukowe Młodych Menadżerów WSH (14.11.2021) zaprosiło na sympozjum, podczas którego poruszono kwestie: pracy zdalnej w pandemii i innych sytuacji kryzysowych przedsiębiorstwa. Mówiono o korzyściach biznesowych wynikających z pracy zdalnej z punktu widzenia przedsiębiorcy, konsekwencji psychospołecznych takiej pracy oraz wykorzystania nowych technologii w pracy zdalnej i idei coworkingu.

Zastanowiono się wspólnie czy coworking przeznaczony jest dla wszystkich grup zawodowych?

O tym jak radzić sobie w pandemii podczas debaty (14.11.2021) studentom, na przykładzie swoich doświadczeń opowiadali prywatni przedsiębiorcy. O tym, że zwolnienia pracownicze, to nie jest najlepsza forma radzenia sobie w kryzysie wspomniał Robert Kucharski, właściciel Mydlarni „Powrót do Natury”. Przedsiębiorca podkreślił, że zawsze warto zwracać uwagę na pracowników, bo firmę tworzą ludzie.

Wiele cennych informacji otrzymały osoby, które uczestniczyły w spotkaniu online  (9.11.2021 r.) pt: Osoby z niepełnosprawnością na rynku pracy – jak budować postawy przedsiębiorcze wśród osób z niepełnosprawnościami. Poprowadzili go: dr Paweł Borowiecki, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski, dr inż. Emilia Żuchowska – Kotlarz.

Na półmetku  Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości (12.11.2021 r.)  za sprawą wykładu pt. „Postawy przedsiębiorcze a Personal branding” mgr Anna Słopiecka Agencja Kreatywna Noble Brand, Prof. WSH dr Andrzej Gołębiowski – Pedagog Szczęścia, WSH w Radomiu przenieśli wszystkich w tematykę działań, które warto podjąć, by promować się i tworzyć własny wizerunek a także wizerunek własnej firmy.

XIV Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w Radomiu zakończy spotkanie: Przedsiębiorczy Radom, Studenckie Forum BCC przy Loży Radomskiej, prowadzenie Dominik Kędzierski, Andrzej Gołębiowski, Gościem spotkania będzie dr Marta Czerwiec. Zapraszamy na nie 21. 11.2021 r. godz.13  (Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu / Platforma Teams/ Pracownia Consultingu Rozwoju Osobowości i Coachingu, kod dostępu x48mq45).