System Wczesnego Ostrzegania – wsparcie dla firm, które znalazły się w trudnościach

Do 20 stycznia 2022 r., do godz. 12.00 trwa III nabór do projektu „System wczesnego ostrzegania dla MŚP w okresowych trudnościach”. Tym razem projekt skierowany jest do małych i średnich przedsiębiorstw funkcjonujących na rynku co najmniej 12 miesięcy, które doświadczają okresowych trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej.

Wsparcie obejmuje sporządzenie diagnozy kondycji przedsiębiorstwa oraz dofinansowanie usług szkoleniowych, doradczych oraz mentoringu, które pozwolą wyjść z problemów na wczesnym etapie. Usługi rozwojowe na podstawie rekomendacji zawartych w diagnozie przedsiębiorcy wybiorą z dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR).

Przedsiębiorcy mogą uzyskać dofinansowanie usług rozwojowych o wartości do 18,5 tys. zł netto. Całkowity koszt netto usługi pokrywa PARP, a przedsiębiorca ponosi koszt podatku VAT. Fundusze pochodzą z unijnego programu Wiedza Edukacja Rozwój (POWER).

Kto i kiedy skorzysta z Systemu Wczesnego Ostrzegania?

Po wsparcie będą mogły zgłosić się firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które:
– odnotowały spadek sprzedaży towarów i usług w okresie 6 miesięcy przed datą zgłoszenia do projektu – z wyłączeniem sezonowych zmian wynikających bezpośrednio z charakterystyki branży (np. w ogrodnictwie, budownictwie itp.);
– doświadczyły odpływu kluczowego personelu w okresie co najmniej 2 ostatnich miesięcy przed dniem zgłoszenia do projektu;
–  zostały dotknęły istotnymi zmianami prawnymi czy technologicznymi w branży, niezależne od przedsiębiorcy i prowadzonej działalności (zwłaszcza cyfryzacja przemysłu), które wymuszają zmiany w organizacji firmy lub jej przebranżowienie;
– spełniają definicję przedsiębiorcy w okresowych trudnościach.

Przy zgłoszeniu wymagane jest dołączenie wypełnionej ankiety rekrutacyjnej oraz informacji o spełnianiu kryteriów MŚP.

Więcej informacji można uzyskać na stronie: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/swo oraz dzwoniąc na infolinię 22 574 07 07 oraz 0 801 332 202.

Materiał informacyjny (do pobrania) dla przedsiębiorców o projekcie System Wczesnego Ostrzegania (SWO) – III nabór: https://www.parp.gov.pl/storage/grants/documents/439/Materia-informacyjny-o-SWO-dla-przedsibiorcw_III-nabr-08.12.2021.pdf