Tarcza Antykryzysowa – wsparcie z PUP i WUP

W ramach Tarczy antykryzysowej COVID-19 następująca pomoc realizowana jest przez Powiatowy Urząd Pracy:

  • Niskooprocentowana pożyczka z Funduszu Pracy dla mikroprzedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów prowadzenia działalności gospodarczej dla przedsiębiorców samozatrudnionych
  • Dofinansowanie części części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla mikroprzedsiębiorców, małych i średnich przedsiębiorców
  • Dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od nich składek na ubezpieczenia społeczne dla organizacji pozarządowych

pomoc dostępna w Wojewódzkim Urzędzie Pracy:

  • Wsparcie dla przedsiębiorców na ochronę miejsc pracy ze środków Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Szczegóły wsparcia na stronie Powiatowego Urzędu Pracy