Warsztaty „PROJEKTANCI INNOWACJI PRF”

Organizatorami Warsztatów byli: Polski Fundusz Rozwoju (PFR), Google oraz Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej – UM Radom. W warsztacie w Radomiu udział wzięło blisko 60 uczestników: naukowców, przedsiębiorców, artystów i studentów. Na warsztatach można było zapoznać się z metodą design thinking, która polega na przedstawieniu usystematyzowanego procesu rozwoju pomysłu od początkowej idei do stworzenia prototypu. Podczas warsztatów trenerzy pokazali jak zidentyfikować realne problemy użytkowników, tworzyć radykalnie innowacyjne rozwiązania i testować stworzone koncepcje produktów i usług. Google chce w ten sposób nie tylko dzielić się doświadczeniem i metodami stosowanymi w tworzeniu innowacyjnych rozwiązań i technologii, ale również pokazać jak w praktyce wykorzystać tę metodologię.