Wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów lub usług – projekt RPO WM

Już 2 stycznia 2023 roku będzie kolejna szansa na dofinansowanie projektów skierowanych do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw działających na Mazowszu. Rozbudowa przedsiębiorstw, wprowadzanie na rynek nowych lub ulepszonych produktów i usług, wdrożenie wyników prac B+R do działalności gospodarczej to główne cele nowego naboru wniosków, który przeprowadzi Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów.

Więcej szczegółów na www.funduszedlamazowsza.eu