Zakończenie projektu „New skills – new opportunities for life”

Projekt „New skills – new opportunities for life” zakładał wspólne wypracowanie rozwiązań z partnerem ponadnarodowym, którego celem jest powstanie nowatorskiego rozwiązania w zakresie wprowadzania osób wykluczonych – niepełnosprawnych intelektualnie – na rynek pracy. Pozwoli to zredukować zjawisko ich społecznego „odrzucenia”, podnieść standard życia (otrzymywanie wynagrodzenia), jak również nauczy  samodzielności i zaradności życiowej. Dla pracodawcy zatrudnienie osób niepełnosprawnych to  szansa na obsadzenie wakatów, a jednocześnie pozyskanie lojalnych pracowników, którzy wymagają jedynie odpowiedniego pokierowania i większej ilości wskazówek na I etapie zatrudnienia. Niemniej ważne dla pracodawcy jest pozyskanie dodatkowych funduszy ze środków zewnętrznych na zatrudnienie osób niepełnosprawnych. 

Rozwiązanie o zasięgu międzynarodowym, zawierające przetestowane już modele i sposoby pracy w lepszy, bardziej efektywny i skuteczniejszy sposób odpowie na zdiagnozowane w projekcie krajowym problemy. Poznanie nowych rozwiązań organizacyjnych i technicznych, ich wspólne wdrażanie z partnerem zagranicznym wzbogaci znacznie jego wartość merytoryczną i praktyczną.

Jednym z efektów projektu jest wydanie poradnika dla pracodawców będących zainteresowanych zatrudnieniem osób niepełnosprawnych.

Publikacja jest dostępna pod linkami:

– Poradnik – wersja PL

– Poradnik – wersja EN