Zostań Innowatorem Mazowsza!

Do 16 sierpnia 2022 r. trwa nabór zgłoszeń  do tegorocznej edycji Konkursu Innowator Mazowsza. Zgłaszać można się w jednej spośród dwóch kategorii: Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Naukowiec. Łączna pula nagród wynosi 113 000 zł. W każdej z kategorii przewidziane są trzy nagrody pieniężne oraz wyróżnienia i nagrody od partnerów konkursu.

W konkursie mogą wziąć udział mikro, małe lub średnie przedsiębiorstwa zarejestrowane i prowadzące działalność na terenie województwa mazowieckiego, które po 1 stycznia 2019 r. wprowadziły do codziennej praktyki innowacyjny produkt, usługę lub technologię. W konkursie mogą wziąć udział także osoby, które zakończyły przewód doktorski, bądź po 1 stycznia 2018 r. uzyskały tytuł doktora, ich praca doktorska powstała lub odbyła się jej obrona w jednostkach naukowych z siedzibą na terenie województwa mazowieckiego. Przedmiotem wspomnianej pracy są innowacyjne rozwiązania stosowane w praktyce gospodarczej lub przygotowane do wdrożenia.

By wziąć udział w konkursie należy wypełnić formularz zgłoszeniowy Innowacyjna Firma lub Innowacyjny Naukowiec, dostępny na stronie organizatora.
Wnioski można składać do 16 sierpnia 2022 r. Laureatów konkursu poznamy w listopadzie.