Nowe kierunki kształcenia na Uniwersytecie Technologiczno- Humanistycznym w Radomiu

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu uruchomił nowe kierunki studiów.  Od października studenci będą mogli kształcić się w zakresie robotyki i automatyzacji procesów oraz zarządzaniu i inżynierii produkcji. Zgodę na uruchomienie kierunków wydało Ministerstwo Edukacji i Nauki.

Obydwa kierunki techniczne są realizowane na Wydziale Mechanicznym w trybie studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I stopnia.

Po ukończeniu studiów na kierunku robotyka i automatyzacja procesów, absolwenci będą mogli znaleźć zatrudnienie na stanowiskach związanych z obsługą i nadzorem obrabiarek i linii produkcyjnych, robotyzacją procesów wytwarzania w przedsiębiorstwach branży przemysłu maszynowego, czy w ośrodkach badawczo-rozwojowych zajmujących się wdrażaniem nowoczesnych technologii.

Po ukończeniu studiów na kierunku zarządzanie i inżynieria produkcji, absolwenci będą mogli ubiegać się o zatrudnienie w przedsiębiorstwach zajmujących się produkcją, tworzeniem projektów oraz w laboratoriach i ośrodkach naukowych. 

Uruchomienie nowych kierunków jest odpowiedzią uczelni na potrzeby rynku pracy.

Więcej informacji na:   

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/robotyka-i-automatyzacja-procesow/

https://rekrutacja.uniwersytetradom.pl/zarzadzanie-i-inzynieria-produkcji/

Rekrutacja: Rekrutacja: https://sirk.uniwersytetradom.pl/Default.aspx