Kształcenie zawodowe

Kształcenie zawodowe jest pojęciem szerokim. Jego celem jest przygotowanie ucznia do pracy w wyuczonym zawodzie. W Radomiu młodzież ma do dyspozycji kilkanaście szkół kształcących w ponad 100 specjalnościach. Dzięki bogatej ofercie, absolwenci gimnazjów mają możliwość wyboru dziedziny, która ich interesuje, a zdobycie poszukiwanego na rynku zawodu daje pewność znalezienia ciekawej i dobrze płatnej pracy.

Ukończenie szkoły branżowej I stopnia już daje możliwość rozpoczęcia pracy, ale nie zamyka drogi dalszego kształcenia. Naukę można kontynuować w szkole branżowej II stopnia, a po maturze wybrać dowolną uczelnię.

Kształcenie dualne to efektywny model kształcenia zawodowego, w którym uczeń zdobywa wiedzę teoretyczną w szkole, a naukę praktyczną odbywa bezpośrednio w firmie, w rzeczywistych warunkach pracy. Dzięki temu, szkoła gruntownie przygotowuje ucznia do wejścia na rynek pracy. Pracodawca przyjmujący uczniów na praktyczną naukę zawodu ma możliwość kształtowania programu i dostosowania go do potrzeb rynku. Uczniowie, dzięki tej formie kształcenia, nie tylko nabywają niezbędne umiejętności, ale również zdobywają cenne doświadczenie, które jest pożądane przez przedsiębiorców z danych branż.

Zachęcamy do obejrzenia filmu promującego kształcenie zawodowe w Radomiu ze szczególnym uwzględnieniem kształcenia dualnego.