Klauzula informacyjna RODO dla odbiorców NEWSLETTERA

RODO – informacja dla odbiorców NEWSLETTERA Radomskiej Strefy Gospodarczej

W związku z wejściem 25.05.2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), spełniając obowiązek informacyjny, przekazujemy Państwu zasady, na jakich przetwarzane są Państwa dane osobowe (adresy e-mail) służące do wysyłki NEWSLETTERA. Adres mailowy otrzymaliśmy bezpośrednio od Państwa w momencie wyrażenia zgody na wysyłkę NEWSLETTERA. Jeżeli nadal chcecie Państwo od nas otrzymywać przegląd wydarzeń i informacji Radomskiej Strefy Gospodarczej, nie musicie nic robić. Zgoda jest ważna i dalej dane te (adresy e-mail) będą przetwarzane w dotychczasowym celu. Natomiast RODO zmieniło zakres informacji, które należy przekazać osobom, których dane są przetwarzane. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informujemy, że: 1.         Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Radomia z siedzibą w Urzędzie Miejskim w Radomiu, ul. Kilińskiego 30. 2.         Powołany został Inspektor ochrony danych osobowych. Można się z nim kontaktować w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania Państwa danych osobowych. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych –  iod.kontakt@umradom.pl. 3.         Dane są przetwarzane wyłącznie w celu przesyłania, w formie NEWSLETTERA, przeglądu wydarzeń i informacji Radomskiej Strefy Gospodarczej zamieszczanych na stronie www.investinradom.pl. 4.         Podstawą przetwarzania jest Artykuł 6 ust.1 lit a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (RODO), czyli na podstawie zgody, którą Państwo wyrazili w momencie potwierdzenia wysyłki NEWSLETTERA.. 5.         Dane (adresy e-mail) są przetwarzane do momentu odwołania zgody. 6.         Zgoda może być odwołana w każdym momencie. Aby wycofać zgodę na przesyłanie NEWSLETTERA należy wypisać się korzystając z przycisku „Rezygnuję z serwisu” znajdującego się na stronie www.inwestinradom.pl w zakładce NEWSLETTER.  Aby usunąć subskrypcję należy kliknąć na link zawarty w przesłanym e-mailu. 7.         Dane (adresy e-mail) nie będą udostępniane innym podmiotom, natomiast mogą zostać ujawnione właściwym organom, upoważnionym zgodnie z obowiązującym prawem np. Policji czy prokuraturze. 8.         Zebrane dane (adresy e-mail) nie będą służyły w żaden sposób do innych celów. 9.         Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości otrzymywania w formie NEWSLETTERA przeglądu wydarzeń i informacji Radomskiej Strefy Gospodarczej. 10.     Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. 11.     Osobie, która wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych.