ANKIETA Izby Przemysłowo-Handlowej Ziemi Radomskiej dla przedsiębiorców regionu radomskiego

Izba Przemysłowo-Handlowa Ziemi Radomskiej zachęca wszystkich przedsiębiorców z regionu radomskiego do wzięcia udziału w anonimowej ankiecie, która ma zobrazować jak radzą sobie w aktualnej sytuacji i co sądzą o oferowanych przez Rząd i władze samorządowe formach wsparcia.

Termin przesyłania ankiet upływa 15 maja 2020.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

https://radomskibiznes.pl/coronavirus/ankieta-dla-przedsiebiorcow-regionu-radomskiego