BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY – odroczenie terminu płatności za wodę oraz odbiór odpadów

W ramach programu BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY istnieje możliwość ubiegania się o odroczenie terminu płatności za wodę oraz zawieszenie realizacji usług i opłat za odbiór odpadów.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie:

http://www.radom.pl/…/7211,odroczenie-terminu-platnosci-za-…