BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY – ulgi z tytułu zobowiązań wobec gminy

Władze samorządowe Radomia w ramach programu BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY stworzyły pakiet wsparcia dla radomskich podmiotów, którzy ponieśli straty w związku z epidemią koronawirusa.

Pakiet dotyczy ulg w spłacie podatku od nieruchomości i podatku od środków transportowych.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się na stronie
http://www.radom.pl/…/7209,ulgi-z-tytulu-zobowiazan-wobec-g…