BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY – ułatwienia dla wynajmujących oraz dzierżawiących mienie gminne

W ramach programu BEZPIECZNE MIEJSCA PRACY oferowana jest pomoc przedsiębiorcom, którzy są najemcami lokali lub dzierżawcami gruntów, których właścicielem władającym jest gmina.

Szczegółowe informacje wraz z formularzami znajdują się na stronie: 

http://www.radom.pl/…/7210,ulatwienia-dla-wynajmujacych-lok…