Bezzwrotna dotacja do 5000 zł dla mikro i małych przedsiębiorstw

Tylko do 31 sierpnia 2021 r. mikro i mali przedsiębiorcy mogą złożyć wniosek o dotację w wysokości do 5000 zł na pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania firm, takich jak np. ZUS, czynsz, media, raty leasingowe czy zakupić sprzęt lub dodatkowe wyposażenie niezbędne do pracy w nowo zaistniałych warunkach.

Podstawowym warunkiem, aby uzyskać pomoc jest prowadzenie działalności gospodarczej w dniu 31 marca 2021 r. oraz w dniu składania wniosku. Należy także zadeklarować, że przychód uzyskany w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku był niższy co najmniej o 40% w stosunku do przychodu uzyskanego w miesiącu poprzednim lub w analogicznym miesiącu roku poprzedniego lub w lutym 2020 r. lub we wrześniu 2020 r. Dodatkowo główne PKD musi zawierać się wśród 65 PKD wymiennych na liście w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 16 kwietnia 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wsparcia uczestników obrotu gospodarczego poszkodowanych wskutek pandemii COVID-19 (Dz. U. z 2021 r., poz. 713).

Dotacja jest całkowicie i bez dodatkowych dokumentów umarzana – głównym warunkiem jest utrzymanie działalności przez 3 miesiące od otrzymania wsparcia. Co ważne kwota nie jest uznawana za przychód, co oznacza, że nie podlega opodatkowaniu. Dotację można łączyć z pozostałymi formami pomocy.

Zachęcamy do skorzystania ze wsparcia ponieważ po 31 sierpnia 2021 r. jednorazowa pomoc w wysokości 5000 zł nie będzie już dostępna.

Wnioski można składać wyłącznie za pośrednictwem portalu praca.gov.pl, co przyśpiesza ich rozpatrywanie.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Powiatowym Urzędzie Pracy w Radomiu pod nr tel.: (48) 386-70-01 oraz na stronie PUP w Radomiu.