Kompetencje dla sektorów – oferta dla przedsiębiorców

Trwa nabór wniosków w ramach projektu Kompetencje dla sektorów. Przedsiębiorca może liczyć na wsparcie – na dofinansowanie usług
rozwojowych – w wysokości do 80 % wartości tych usług. Pozostałe 20% to środki należące do przedsiębiorstwa.

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać mikro, małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, planujące przeszkolić pracowników; spełniające warunki uzyskania pomocy de minimis lub pomocy publicznej; zobowiązujące się do wniesienia wkładu w wysokości nie mniejszej niż 20% kwoty wsparcia.

Celem finansowania jest: wsparcie mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw w obszarze szkoleń, doradztwa i studiów podyplomowych.

Wsparcie kierowane jest do przedsiębiorstw działających wyłącznie w branżach: budowlanejfinansowejturystycznejITmody i innowacyjnych tekstyliówopieki zdrowotnej i pomocy społecznej oraz motoryzacyjnej z uwzględnieniem elektromobilności i dotyczy tematyki określonej przez Rady Sektorowe ds. Kompetencji.

Formularz rejestracyjny: https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kompetencje-dla-sektorow-formularz#formularz

Wnioski można składać do końca sierpnia 2023 roku.