Zdobądź 280 060 zł w ramach konkursu Granty na Eurogranty. Trwa VI runda naboru wniosków

Do końca marca 2022 r. trwać będzie VI runda składania wniosków w konkursie Granty na Eurogranty. Maksymalne dofinansowanie jakie mnożna otrzymać  to 280 060 zł. Mogą się o nie ubiegać mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej w szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy unijne zarządzane przez Komisję Europejską.

Na co możesz przeznaczyć dofinansowanie?

  • na sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której przygotujesz projekt
  • na sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności
  • na organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty podróży służbowych
  • na przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów UE, a także koszty związane z prezentacją wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu.
  • na sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej organizatorowi konkursu 

Kto może otrzymać dofinansowanie?

Dofinansowanie mogą otrzymać: mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze: projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania, koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o dofinansowanie.

Ogłoszenie konkursu nastąpiło 25 lutego 2021 r. Terminy zgłoszeń (przyjmowanie wniosków) w ramach konkursu odbywa się w rundach; tak by zainteresowane mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogły wypełnić wniosek w dogodnym dla siebie terminie. Obecnie  trwa nabór w tak zwanej VI rundzie konkursu – początek przyjmowania wniosków to 28.01.2022 r. a zakończenie to 31.03.2022 r.

Kolejne rundy zaplanowano w terminach:

1.04.2022 r. – 31.05.2022 r. (VII runda)

1.06.2022 r. – 11.08.2022 r. (VIII runda)

Wniosek do pobrania: https://lsi1420.parp.gov.pl/home

Szczegółowe informacje: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/granty-na-eurogranty