Konkurs: Innowator Mazowsza

Innowator Mazowsza

Konkurs przeznaczony jest:

 

Dla firm

Uczestnikami konkursu w kategorii Innowacyjna Firma mogą być mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, mające status przedsiębiorstwa samodzielnego,  zarejestrowane i prowadzące działalność gospodarczą na terenie województwa mazowieckiego, nie wcześniej niż od 1 stycznia 2014r., których innowacyjny produkt, usługa lub technologia została wprowadzona do codziennej praktyki biznesowej (po 1 stycznia 2017 r.) lub jest przed etapem sprzedaży i pozyskano środki na ich komercjalizację.

 

Dla naukowców

W ramach kategorii Innowacyjny Naukowiec do konkursu mogą przystąpić naukowcy z zakończonym przewodem doktorskim lub uzyskanym po 1 stycznia 2016 r. stopniem doktora, których praca doktorska została przygotowana lub obroniona w jednostkach naukowych posiadających siedzibę na terenie województwa mazowieckiego.  Przedmiotem zgłaszanej do konkursu pracy   doktorskiej stanowią innowacyjne rozwiązania stosowane w możliwe do wdrożenia w praktyce gospodarczej.

 

Do wygrania nagrody finansowe

 

w kategorii „Innowacyjna Firma”:

 

    I miejsce – 30.000 zł

    II miejsce – 20.000 zł

    III miejsce – 15.000 zł

 

w kategorii „Innowacyjny Naukowiec:

 

    I miejsce – 20.000 zł

    II miejsce – 15 000 zł

    III miejsce – 13.000 zł

 

oraz atrakcyjne nagrody od Partnerów Konkursu.

 

Aby wziąć udział w konkursie, należy wypełnić i przesłać formularz zgłoszeniowy, dostępny pod adresem: innowatormazowsza.pl.