Kształcenie dualne – nauka, praktyka i praca

Kształcenie zawodowe

Od grudnia 2019 do lutego 2020 w ramach projektu „Mój zawód – moja przyszłość” Biuro Obsługi Radomskiej Strefy Gospodarczej, przedstawiciele radomskich firm i wydziałów technicznych UTH Radom prowadzili szeroką kampanię promującą kształcenie zawodowe w 14 zespołach szkół ponadpodstawowych w 12 miastach na terenie byłego województwa radomskiego:

 1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Białobrzegach;
 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Armii Krajowej Obwodu Głuszec -Grójec w Grójcu;
 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. S. Staszica w Iłży;
 4. Zespół Szkół nr. 1 im. Legionów Polskich w Kozienicach;
 5. Zespół Szkół im. J. Śniadeckiego w Pionkach;
 6. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Pionkach;
 7. Zespół Szkół nr. 1 im Jana Pawła II w Przysusze;
 8. Zespół Szkół nr 2 im. L. Skowyry w Przysusze;
 9. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ks. Domańskiego w Siennie;
 10. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II w Lipsku;
 11. Zespół Szkół im. Korpusu Ochrony Pogranicza w Szydłowcu;
 12. Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. T. Nocznickiego w Nowej Wsi;
 13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Wincentego Witosa w Jasieńcu;
 14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Mistrzostwa Sportowego w Lipinach.

W 25 spotkaniach wzięło udział ponad 1100 uczniów przedostatnich klas technikum i branżowych I stopnia.

Firmy, które zaangażowały się w projekt:

 1. Zakłady Automatyki KOMBUD S.A.
 2. RADWAG Wagi Elektroniczne
 3. KPS FOOD
 4. QFG
 5. DÜRR Poland
 6. PRONAR Sp. z o.o.
 7. PMP Poland

Zaangażowane w projekt  wydziały Uniwersytetu Technologiczno – Humanistycznego i. K. Pułaskiego w Radomiu:

 1. Wydział Mechaniczny
 2. Wydział Transportu, Elektroniki i Informatyki
 3. Wydział Inżynierii Chemicznej i Towaroznawstwa

Dzięki wiedzy i doświadczeniu prelegentów oraz przedstawieniu przez nich w ciekawy, merytoryczny i pozytywny sposób obrazu Radomia w świetle jego rozwoju gospodarczego, ekonomicznego i kulturalnego uczniowie poznali pozytywną stronę życia i możliwości rozwoju osobistego i zawodowego w naszym mieście.