Leasing zwrotny dla przedsiębiorców

Leasing zwrotny, to oferta finansowania zewnętrznego, jaką przedsiębiorcom z sektora MŚP (prowadzących pełną księgowość) oferuje ARPLeasing.

Na czym polega leasing zwrotny?

Korzystający z niego przedsiębiorca najpierw dokonuje sprzedaży na rzecz firmy leasingowej (ARPLeasing) własnego środka trwałego (np. maszyny), a następnie przystępuje do umowy leasingu, na podstawie której nadal z niego korzysta. Celem podstawowym zawarcia takiej umowy dla przedsiębiorcy jest uwolnienie zamrożonej gotówki, by mogła być ona wykorzystana na inne cele inwestycyjne, przy zachowaniu możliwości korzystania z wspomnianego środka trwałego.

Za cenę uzyskania wolnej gotówki pochodzącej ze sprzedaży środka trwałego przedsiębiorca rezygnuje z własności, ale może też ponownie o tę własność wystąpić, dokonując spłaty kwot przewidzianych w umowie leasingu.

Kwota leasingu dla przedsiębiorcy ustalana jest indywidualnie. Za udzielenie leasingu ARPLeasing nie pobiera prowizji. Okres finansowania leasingowego wynosi do 5 lat; minimalna opłata wstępna to 10% wartości przedmiotu leasingu a  minimalna wartość wykupu (po 5 latach) wynosi  1% wartości przedmiotu leasingu. Obowiązuje standardowe zabezpieczenie wierzytelności oraz ubezpieczenie przedmiotu leasingu.

Dodatkowe informacje na: arpleasing.pl