Mazowiecka Pożyczka Płynnościowa

Fundacja na Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Towarzystwo Inwestycji Społeczno-Ekonomicznych S.A. oraz Polska Fundacja Przedsiębiorczości realizują projekt mający na celu wsparcie finansowe mikro, małych i średnich przedsiębiorstw, które zostały dotknięte negatywnymi skutkami pandemii COVID-19.

Wsparcie w postaci pożyczki przeznaczone jest dla firm z Województwa Mazowieckiego.

  • Maksymalna wartość pożyczki: 500 tys. PLN
  • Okres karencji: do 12 m-cy
  • Okres spłaty: do 5 lat

Cel finansowania:

  • wynagrodzenia pracowników (w tym także składowe należne ZUS, US) oraz koszty personelu pracującego na terenie firmy, ale formalnie na liście płac podwykonawców,
  • zobowiązania publiczno-prawne Ostatecznego Odbiorcy,
  • spłatę zobowiązań handlowych, pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury itp.,
  • zatowarowanie, półprodukty itp.,
  • wydatki niezbędne do zapewnienia ciągłości działania Ostatecznego Odbiorcy, których poniesienie niezbędne było po dniu 31 stycznia 2020 r.,
  • bieżące raty kredytów, pożyczek lub leasingu, pod warunkiem że udzielony kredyt, pożyczka czy leasing nie pochodzi ze środków EFSI, z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej lub innych źródeł pomocy krajowej lub zagranicznej.

Kontakt:

Biuro Terenowe w Radomiu
ul. Żeromskiego 76/82A
26- 600 Radom

Witold Makulski
Tel: 690 911 630
radom@fdpa.org.pl