Powstaje baza polskich przedsiębiorców zainteresowanych powrotem na rynek ukraiński

Rozpoczął się nabór polskich firm zainteresowanych wznowieniem eksportu i udziałem w odbudowie Ukrainy. Wszystko w ramach projektu Ministerstwa Rozwoju i Technologii, który zakłada współpracę na tym polu z biznesem. Operatorem projektu jest Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH).

Chęć udziału w projekcie firmy mogą zgłaszać już od 9 czerwca. W pierwszej kolejności mile widziane są przedsiębiorstwa z sektorów kluczowych dla odbudowy Ukrainy, takich jak: budowlany, medyczny, transportowy i logistyczny, rolniczy, spożywczy i FMCG, motoryzacyjny i środków transportu, maszynowy oraz IT/ICT.

W projekcie mogą wziąć udział polskie przedsiębiorstwa, które nie współpracują z rosyjskimi i białoruskimi podmiotami objętymi sankcjami; które chcą działać w Ukrainie w czasie powojennej odbudowy i spełniają kryteria zawarte w formularzu zgłoszeniowym, dostępnym na stronie:  www.odbudowaukrainy.paih.gov.pl

W pierwszej fazie projektu polscy przedsiębiorcy wezmą udział w branżowych konsultacjach mających na celu wypracowanie założeń projektu. Takie działanie pozwoli w przyszłości zapewnić firmom wsparcie w bezpiecznym rozwoju handlu i działaniu na rzecz odbudowy Ukrainy. Gdy sytuacja w dotkniętym wojną kraju ustabilizuje się wypracowane rozwiązania będzie można wykorzystać w praktyce. Wspólne konsultacje rozpoczną się już od 1 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje dla przedsiębiorców chcących uczestniczyć w działaniach na rzecz odbudowy Ukrainy są dostępne na: www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/zamowienia-publiczne-na-rzecz-ukrainy